Privacy verklaring


Wauw-Effect B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt ervoor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wanneer u deze site
gebruikt als organisator vragen wij u alleen gegevens te verschaffen die noodzakelijk zijn voor het
factureren van onze dienstverlening en de communicatie daar over. Wanneer u deze site gebruikt als
genodigde vragen wij u uw adres- en contact gegevens te verstrekken voor het opstellen van
routebeschrijvingen en om het aanmelden voor volgende evenementen makkelijker te maken. Het
verstrekken van deze gegevens is verplicht om gebruik te maken van wauw-effect.nl.
Naast de contactgegevens kan de organisator van het evenement waar u voor uitgenodigd bent u
vragen aanvullende gegevens te verstrekken. De organisator moet aangeven of het verplicht is deze
informatie te verstrekken.
De gegevens die u verstrekt bewaren wij voor een periode van 12 maanden na het evenement waar
u zich voor heeft aan- of afgemeld omdat veel evenementen zich jaarlijks herhalen.
Indien u zich aanmeldt voor een evenement kan de organisator er voor kiezen om uw
contactgegevens beschikbaar te maken voor de andere deelnemers aan dat zelfde evenement.
Documenten en foto’s die u in het bestandssysteem van wauw-effect.nl plaatst zijn altijd toegankelijk
voor alle deelnemers aan het betreffende evenement. De overige informatie die u verstrekt in de
context van een evenement, bijvoorbeeld in het aanmeldformulier of in een enquĂȘte, zijn alleen
toegankelijk voor de organisator.
Voor alle informatie die u verstrekt geldt dat deze alleen toegankelijk is voor personen die betrokken
zijn bij de evenementen waar u zich voor aan- of afmeldt. Deze personen moeten zich
authentificeren door middel van een wachtwoord. Uw gegevens zijn nooit toegankelijk voor
zoekmachines.
Wauw-Effect zal uw gegevens niet verkopen en uitsluitend beschikbaar stellen aan derden wanneer
deze betrokken zijn bij de dienstverlening rondom een evenement waar u zich voor aangemeld heeft.
U heeft het recht om uw gegevens te controleren en eventueel te wijzigen, dit op schriftelijk verzoek
aan info@wauw-effect.nl.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen uiterst zorgvuldig met uw gegevens
omgaan.
Op de site https://www.wauw-effect.nl gebruiken we cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die
door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wauw-Effect gebruikt cookies om u te
herkennen bij een volgend bezoek en voor de beveiliging van uw gegevens.
Als u wenst te reageren op, of bezwaar te maken tegen ons privacy beleid, of wanneer u meent dat
onze website niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, kunt u een mail sturen naar
info@wauw-effect.nl.